Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föroreningar försenar bygge

För några veckor sedan påbörjades arbetet med att bygga nya bostadstomter i Killeberg. Vid de inledande schaktningsarbetena hittades förorenat material, bland annat gamla burkar och byggmaterial. Arbetet är därför avbrutet tills utredning är genomförd.

Ärendet är anmält till miljö- och byggenheten och nästa steg är att undersöka vilken typ av förorening det gäller samt vilken omfattning det handlar om. Först därefter kan åtgärder och ny tidsplan presenteras.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.