Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Övning Flinta ökar kunskapen inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.
– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta har delats upp i två moment. En distribuerad del som genomförts i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur arbetet ska ske tillsammans. Den gemensamma delen av övningen har genomförts vid fyra tillfällen, ett för varje hörn av Skåne.

Totalt har 39 olika aktörer, med sammanlagt 400 deltagare, från länets kommuner och landets myndigheter övats.
- För Osby kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger räddningschef Jimmie Ask.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.
- En viktig uppgift för Osby kommun är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl under fred som i kris och krig, säger kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare Jens Blomstrand.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild