Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lunchmöte om ungdomars yrkesval!

Fredagen den 27 september mellan kl 12.00-13.00 håller Osby Näringsliv tillsammans med Osby kommun ett lunchmöte där det ska diskuteras hur företagare kan hjälpa ungdomar i kommunen i deras yrkesval. Hur kan skola och näringsliv samverka?

PRAO står för PRaktisk Arbetslivs Orientering (PRAO) och syftar till att ge eleverna en egen erfarenhet av vad ett arbete kan innebära samt en förståelse för arbetslivet.

Från och med 1 juli 2018 skall alla elever i grundskolan erbjudas 10 dagars PRAO, och inför detta läsår behövs fler praoplatser. Årskurs 9 har sin PRAO förlagd till veckorna 46–49 och årskurs 8 veckorna 10-11 samt 13-14.

- Detta är ett bra tillfälle för både företagare och kommun att fortsätta utveckla samverkan kring PRAO-verksamheten. PRAO är en viktig del i att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen, säger Peter Nord, studie- och yrkesvägledare på grundskolorna i Osby kommun.

Inom kommunen har arbetet påbörjats med att ta fram PRAO-platser inom de olika verksamheterna och det behövs även fler företag som erbjuder praoplatser.

Varmt välkomna!

Bild