Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

SBVT tilldelas pengar för att säkra dricksvattenförsörjningen

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att besluta om prioriterade projekt och förmedla bidragen. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB har tilldelats 750 000 kr för projektering av överföringsledningar mellan Osby och Östra Göinge kommuner.

I beslutsmotiveringen finner vi att Länsstyrelsen prioriterar mellankommunal samverkan för att skapa förutsättningar för en robust dricksvattenförsörjning. De bedömer att projekt kommer att leda till bättre tillgång till dricksvatten för många abonnenter.

Projektet ”Överföringsledningar mellan Osby och Östra Göinge” stöder både Osby och Östra Göinge kommuns antagna VA-strategier ” Det livsviktiga vattnet”. Den gemensamma strategin är framarbetad med insikten om att vatten är en livsviktig resurs som utgör hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vattnet cirkulerar i ett kretslopp vilket innebär att framtidens vattenkvalité styrs av hur vi agerar här och nu.

SBVT har även beviljats 750 000 kr för projektering av Nymölla Vattenverk i Bromölla kommun. Projektet syftar till att säkra dricksvattenförsörjningen i Bromöllas egna tre tätorterna Nymölla, Edenryd och Valje men även att koppla samman ledningsnätet med Sölvesborgs kommun för att skapa en långsiktig och trygg vattendistribution i regionen.

Skåne Blekinge Vattentjänst AB har även tilldelats 275 000 kr för uppgraderad vattenförsörjning Immeln och 100 000 kr för framtagande av vattenskyddsområde i Östra Göinge kommun.

För mer information:

Per Fremark, VD Skåne Bleking Vattentjänst AB, 010-211 97 10, per.fremark@sbvt.se