Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Äldreomsorgen i kommunen får gott betyg

Bemötande och förtroende för personalen är områden som återigen får höga betyg av de äldre i Osby kommun, som har svarat på frågor om sin hemtjänst eller sitt vård- och omsorgsboende. Det är Socialstyrelsen som årligen utför undersökningen i hela landet.

I årets rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har samtliga personer som är 65 år och äldre som hade hemtjänst eller bodde på vård- och omsorgsboende den 31 december 2018 fått möjlighet att svara på frågorna i undersökningen, som genomfördes under mars till maj 2019.

Svarsfrekvensen är mellan 60-80% procent inom hemtjänsten och något lägre på vård- och omsorgsboenden.

Förtroende och bemötande rankas högt

Både kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboenden får fina resultat och undersökningen och visar att över 95% av vårdtagarna känner förtroende för personalen och att de får ett gott bemötande. I hemtjänsten menar 96% av de tillfrågade att det finns ett gott samarbete mellan vårdtagare och personal. På vård och omsorgsboenden känner 96% av vårdtagarna sig trygga.

– Det är ett fantastiskt fint resultat som håller samma höga nivå som tidigare år i hemtjänsten. Inom vård och omsorgsboendena finns flera områden där förbättringar skett och vi är stolta över resultatet. Samtidigt finns det fortfarande områden vi kan arbeta vidare med, bland annat förtydliga hur synpunkter och klagomål ska hanteras, säger områdescheferna Andriette Näslund och Mensur Numanspahic.

Vi riktar ett stort tack till dig som besvarat enkäten och hjälper oss att utveckla stödet för kommunens äldre!

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Äldre par håller hand