Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tryggheten i Osby kommun ökar

Allt färre medborgare i Osby kommun utsätts för brott. Samtidigt förefaller tryggheten i samhället att öka, liksom förtroendet för polisen. Det visar årets trygghetsmätning i polisregion Syd.

Allt färre människor oroar sig för att utsättas för brott, men samtidigt som tryggheten ökar jämfört med förra årets mätning är otryggheten hög i förhållande till risken för att faktiskt utsättas för brott.

– Den ökade polisiära närvaron i kommunen kan vara en anledning till att den upplevda tryggheten ökar bland invånarna jämfört med de senaste åren, menar kommunpolis Rolf Paimensalo.

Samtidigt är risken att utsättas för brott i Osby kommun låg, vilket är en bild som polisen bekräftar. I undersökningen uppger 83 procent att de inte utsatts för något brott det senaste året, vilket är ett bättre resultat är föregående år. Kommuninvånarna upplever samtidigt att polisen bryr sig om de lokala problemen i högre grad än tidigare och att polisens engagemang har ökat.

– Det är positivt att Osby kommun upplevs tryggare samt att risken att utsättas för brott är låg. Att polisen sedan i våras har en lokal i Osby kan säkert påverka det förbättrade resultatet. Vi har en god dialog med polisen och kommer fortsätta samarbeta på bästa sätt för att vår kommun ska vara en trygg plats, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Undersökningen visar även att i Osby kommun är oron för inbrott högre på landsbygden än i tätorten. I tätorten upplever invånarna att det största problemet är bilar som kör för fort samt buskörning med moped.

Trygghetsmätning skickas årligen ut till slumpmässigt utvalda invånare. I Osby kommun har enkäten skickats till 600 personer varav ungefär hälften har svarat.

Om trygghetsmätningen

Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar i samtliga 58 kommuner i regionen nedbrutna i 234 områden. I år fick drygt 71 000 boende möjligheten att, i september i år, svara på frågor kring hur de uppfattar tryggheten och ordningen i sitt bostadsområde, om de utsatts för någon form av brott och hur de uppfattar polisens lokala arbete. Svarsfrekvensen ligger på 61,5 procent.

Resultaten håller nu på att bearbetas och ställas samman per kommunnivå, och kommer att presenteras under november-december.

Denna form av trygghetsmätningar har genomförts på samma sätt, mer eller mindre årligen, i hela regionen under 15 år. Med anledning av detta är resultaten jämförbara över lång tid.

Frågeställningarna är utifrån fem huvudområden:

  • ordningsstörningarutsatthet för brott
  • oro att utsättas för brott
  • konkret otrygghet
  • polisens lokala agerande

Lokala trygghetsmätningar ligger till grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommuner och andra. Den ger i sig ingen direkt bild av lämpliga åtgärder utan ska tillsammans med andra underlag ligga till grund för verksamhetsplanering, medborgardialoger och medborgarlöften.

I våras invigdes polisens lokal i Osby.

I våras invigdes polisens lokal i Osby.