Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inspiration för vård- och omsorgspersonal om digitaliseringens möjligheter

Projekt GoDig genomförs i samarbete mellan Osby, Perstorp och Östra Göinge kommun och innehåller kompetenshöjande utbildningar inom digitalisering för vård- och omsorgspersonal. Totalt kompetensutvecklas cirka 750 medarbetare varav 335 i Osby.

Tanken är att välfärdsteknik och digital utveckling ska vara en naturlig del i arbetet. Under våren har utbildningar genomförts i omgångar för att under hösten kompletteras med föreläsningar.

I slutet av oktober gästades projektdeltagarna av Per Mosseby för föreläsning och workshop i Perstorps kommunhus. Per har bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna på Sveriges Kommuner och Landsting.

Under föreläsningen berättade han bland annat om internets utveckling samt tog upp artificiell intelligens som en möjlighet inom våra verksamheter, både nu och i framtiden. Fokus ligger också på att tekniken ska vara ett komplement och underlätta arbete, inte ersätta den mänskliga faktorn och personalens uppgifter.

Den 18 och 19 november samt 2 december är Per Mosseby i Osby för att föreläsa om digitala möjligheter, det sista och tredje steget i utbildningen.

Totalt omfattar projekt GoDig 6,3 miljoner kronor och finansieras delvis med medel från Europeiska socialfonden. Slutdatum för projektet är 31 december och en slutkonferens hålls i Broby 7 februari 2020.

 Per Mosseby föreläser

"Digitaliseringens möjligheter" heter föreläsningen som Per Mosseby håller för vård- och omsorgspersonal under hösten. Föreläsningarna ingår i projekt GoDig (Go Digital).