Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

SBVT utför ledningsarbeten på Norra infartsgatan i Osby

Måndag den 24 februari påbörjar SBVT ledningsarbeten på Norra infartsgatan i Osby.

Etapp 1 helt avstängt i korsningen av Skogsgatan och Norra infartsgatan.

Arbetet beräknas ta 3–4 veckor innan man flyttar vidare till etapp 2.

Etapp 2 avstängningen kommer att bli mitten av Norra infartsgatan.

Arbetet beräknas ta 3–4 veckor innan man flyttar vidare till etapp 3.

Etapp 3 flyttar avstängningen till korsningen Norra infartsgatan och Idrottsgatan.

Bild