Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Slutkonferens för ESF-projektet GoDig

Fredagen den 28 februari är det slutkonferens av GoDig – ett projekt som genomförs i samarbete med Östra Göinge och Perstorp kommun och som ska kompetensutveckla över 750 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i att använda digitala arbetsverktyg.

– Det här projektet har ökat kompetensen, speciellt hos de som hade sämst förutsättningar. Det har också synliggjort behovet av fortsatt kompetensutveckling inom hälsa och omsorg och att det finns ett intresse och en nyfikenhet att vilja lära sig mer om digital teknik, säger Kaj Hansson, projektledare för GoDig.

Även om projektet avslutas i och med slutkonferensen kommer Östra Göinge och Osby kommun att ha en fortsatt och utökad samverkan kring digitalisering, dels genom ett nytt och gemensamt upphandlat verksamhetssystem, men även genom en gemensam IT-miljö som just nu är under uppbyggnad.

Inom projektet GoDig har även rollen teknikcoach skapats. Syftet med teknikcoacher på arbetsplatsen är att ha någon som kan förvalta och trygga den digitala utvecklingen i verksamheten. Teknikcoachen ska fungera som ett stöd till sina medarbetare så att de sin tur kan utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt genom ökade kunskaper inom digitalisering.

– Utmaningen blir att hålla teknikcoach-rollen levande i ordinarie organisationen utan projektform. Det förutsätter att det finns tid och att chef och teknikcoach tillsammans fortsätter att driva och utveckla rollen, avslutar Kaj Hansson.

Slutkonferensen hålls fredag 28 februari kl. 9.00-12.00 i kommunhuset i Broby. På dagordningen står presentationer av analys och genomförande och rollen som teknikcoach samt hur arbetet ska fortskrida.

Projektet GoDig påbörjades i mars 2018. Totalt omfattar projektet cirka 6,3 miljoner kr och finansieras med cirka 4,2 miljoner kronor av ESF.

För mer information kontakta:
Kaj Hansson, projektledare GoDig
Tfn: 044-775 67 95 eller kaj.hansson@ostragoinge.se

 

Bild