Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Satsning inom digitalisering ökar självständigheten inom vård och omsorg

Under 24 månader pågick samverkansprojektet GoDig ett Europeiska socialfonden (ESF)-finansierat projekt mellan Osby, Perstorp och Östra Göinge kommun. Målet med projektet har varit att öka den digitala baskompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg. Under fredagen den 28 februari hölls slutkonferensen.

År 2016 bestämde Regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd.
Osby, Perstorp och Östra Göinge kommun såg en utvecklingsmöjlighet för digitalisering inom vård och omsorg och bestämde sig därför för att ingå i GoDig.

- Samhället blir alltmer digitaliserat och många yrken använder sig av tekniska hjälpmedel för att kunna effektivisera och kvalitétssäkra tiden, säger Synnöve Ottosdotter Ljungberg, projektledare i GoDig.

Totalt har 824 medarbetare kompetensutvecklats under projektets gång. Under det första skedet lades fokus på att väcka ett intresse och ge grunder för kunskap och förmåga hos medarbetare.

- Till en början kände sig vissa medarbetare skeptiska till att införa digital teknik i arbetet. Det fanns en oro att tekniken skulle ersätta människor, men det är inte tanken, säger Kaj Hansson, huvudprojektledare i GoDig.

För att medarbetare bli trygga i att anamma tekniken finns olika teknikcoacher behjälpliga, dessa utbildar samt ger tips och stöd i arbetet.

- Teknikcoacherna finns tillgängliga under alla tider på dygnet hos alla verksamheter inom hälsa och välfärd. Coacherna gör ett fantastiskt arbete och gjort att medarbetare blivit trygga och fått mer förståelse för digital teknik. Effektiviteten, kompetensen och framförallt självförtroendet har ökat. Att införa digitalisering inom vårdyrket tror vi kan locka många unga, säger Synnöve Ottosdotter Ljungberg.

Digitaliseringen är inte bara hjälpsam för vårdare, utan också för brukare som får en möjlighet att bli mer självständiga och delaktiga.

- Vi använder oss av surfplattor vilket öppnar upp nya möjligheter, exempelvis kan brukare prata med anhöriga via videosamtal, samt vara med och handla matvaror, säger Synnöve Ottosdotter Ljungberg.

- Vi har skapat ett intresse och väckt en nyfikenhet för tekniken, vår utmaning nu är att hålla den nyfikenheten vid liv och driva den framåt, säger Kaj Hansson.

Bild på personer från Osby kommun som varit verksamma i samverkansprojektet

Under fredagen den 28 februari hölls slutkonferensen för GoDig.