Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset

Effekterna av coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringslivet. För att stötta näringslivet har kommunen beslutat ett antal åtgärder.

Majoriteten av lokala företagare berättar för kommunen att de påverkats negativt och märkt minskad försäljning till följd av covid-19.

- Vi har beslutat att göra en extra insats, eftersom det är mycket viktigt att vi stöttar näringslivet. Vi vill göra det vi kan för att mildra effekterna av covid-19, säger kommundirektör Petra Gummesson.

- Det är ett tråkigt läge och vi förstår att företagarna känner stor frustration. Vi vill minska effekterna av covid-19 i den mån det går, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Beslutade insatser:

 • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor för:
  - kommunalt vatten och avlopp
  - tillstånd och tillsyn
  - sophantering (ÖGRAB)
  - fjärrvärme (Fjärrvärme i Osby AB).
 • Om kunden begär anstånd förlänger Osbybostäder betalningstider på hyra i lokaler för företag
 • På begäran kortar kommunen betalningstiden till kommunens leverantörer för att stärka företagens likviditet
 • Företag kan kontakta kommunen vid behov av förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden
 • Företag kan kontakta kommunen vid önskan att skjuta på planerade tillstånds- och tillsynsärenden

Kontakt

Vid anstånd kontakta ekonomienheten via kommunens växel eller ekonomi@osby.se

Vid frågor om tillstånd och tillsyn kontakta ansvarig handläggare

Vid allmänna frågor näringslivsutvecklare jimmy.ekborg@osby.se

Bild