Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma

Osby kommun följer kontinuerligt händelseutvecklingen och de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger när det gäller hanteringen av covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning är mycket hög. De som drabbas allra hårdast av virusets framfart är äldre.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det svårt att identifiera vilka som tillhör riskgrupperna, då viruset fortfarande är väldigt nytt. Tillgängliga studier visar dock att de som tillhör den främsta riskgruppen är personer över 70 år.

Alla invånare har inte bara ett ansvar att skydda andra, också sig själv.
- Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. På så sätt värnar du även om sjukvården som redan är hårt belastad, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att äldre ska vara hemma och restriktiva med sociala kontakter. Det går fortfarande bra att ta en promenad eller vistas utomhus med ett fåtal personer, men man bör be andra om hjälp för att uträtta ärenden som innebär social kontakt med människor, exempelvis för att handla.

- Om du är äldre och känner oro för din situation med anledning av minskade sociala kontakter kan du ringa ett journummer till vår sociala samordnare. Du får kontakt via telefonnummer 0709-888 526. Samma nummer gäller också för WhatsAPP och videosamtal via Facetime. I frågor som rör smittspridning och symtom hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten eller hälso- och sjukvården, säger Helena Ståhl, förvaltningschef hälsa och välfärd.

Äldrelinjen

Du kan också ringa Äldrelinjen. Nu har Äldrelinjen utökade öppettider för att kunna ge medmänskligt stöd till dig som vill prata med någon. Samtalet är helt anonymt och kostar ingenting. Numret är 020-22 22 33 och det har öppet vardagar 8.00–19.00 och helger 10.00–16.00.

Bild

Äldre som känner oro och vill ha någon att prata med kan ringa vår sociala samordnare, på vardagar kl. 13.00-16.00.

Telefon, WhatsApp eller FaceTime: 0709-888 526

Äldrelinjen Mind