Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen planerar för uthållighet

Coronaviruset och den pågående pandemin innebär ett besvärligt läge i hela samhället och Osby kommun arbetar så proaktivt som möjligt.
– Det är en unik situation och vi lägger nu stor vikt vid att planera för att hantera en kris som pågår en längre tid. Vi behöver uthållighet och flexibilitet, både i samhället och i våra verksamheter, säger kommundirektör Petra Gummeson.

I dagsläget är flera verksamheter påverkade, med besöksförbud, distansundervisning och inställda evenemang. Några kritiska nivåer gällande personalbrist har däremot inte nåtts i verksamheterna. Utifrån att läget snabbt kan förändras, planerar kommunen ändå långsiktigt för att kunna omfördela personal och prioritera för att samhällsviktiga verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

- Jag hoppas och tror att våra medarbetare har förståelse för situationen och att vi tillsammans kommer kunna bemanna våra samhällsviktiga verksamheter även i kritiska situationer. Vi har en enorm kompetens i våra verksamheter som har mitt fulla förtroende, och nu måste vi göra allt för att tillsammans klara dessa utmaningar, säger Petra Gummeson.

Fokus på riskgrupperna

Hälsa och välfärdsförvaltningen är en av de förvaltningar som påverkas mest av coronaviruset utifrån hygienrutiner och besöksförbud. Äldre är en särskilt utsatt riskgrupp, och det är därför extra viktigt att personalen inte går till jobbet om man känner sig det minsta sjuk.

- Vi förstår att det är tufft för er som inte kan besöka era anhöriga på våra boenden just nu. Men vi är också tacksamma för den förståelse vi möter, det finns en förståelse för att vi gör allt vi kan för att skydda våra äldre från smittspridning. Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till våra medarbetare som dygnet runt gör en fantastisk insats i den här komplexa situationen, säger Helena Ståhl som är förvaltningschef inom hälsa och välfärd.

Omställning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kommunen arbetar efter Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters rekommendationer. Det innebär bland annat att förskola och grundskola i nuläget är öppna, medan gymnasieskolan och vuxenutbildningen har distansundervisning.

– Eleverna är oerhört flexibla och positiva, de liksom vi vill verkligen få detta att fungera. Våra medarbetare gör en beundransvärd insats och vi ser en imponerande kreativitet. Vi förbereder också för andra scenarion, om vi skulle ställas inför utmaningen med distansundervisning även längre ner i åldrarna, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef Eva Andersson.

Håll dig uppdaterad!

Läget förändras snabbt just nu. Se en detaljerad sammanställning av vilka verksamheter som berörs och följ löpande uppdateringar här via kommunens webbplats.

Följ även ansvariga myndigheters rekommendationer.