Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare

Kommunens förtroendevalda tar pandemins framfart på allvar och vidtar åtgärder för att minimera spridningen av coronaviruset. Gruppledarna för de partier som är representerade i kommunfullmäktige har måndag 23 mars undertecknat en gemensam överenskommelse. Inför både nämndsammanträden och kommunfullmäktige görs bedömningar om sammanträdet ska genomföras. Man minskar också antalet deltagande tjänstgörande förtroendevalda och tjänstepersoner.

- Det är viktigt att vi förtroendevalda tar situationen på allvar och minskar ner både antalet sammanträden och deltagande personer i den mån det är möjligt. Vi måste också vara rädda om våra äldre politiker och inte utsätta dem för risker i onödan, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Nämndsammanträden genomförs vid behov

Samtliga sammanträden för instanser som inte är beslutsfattande, det vill säga beredningar, råd och kommittéer, ställs in. Även nämndsammanträden ställs in såvida inte några verksamhetskritiska ärenden är planerade att tas upp.

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under sammanträden minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare. Om förtroendevald tillhör riskgrupperna uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe. Även antalet tjänstepersoner som deltar på sammanträdena minskas.

Förändringar i Kommunfullmäktige

Inför varje sammanträde bedömer kommunfullmäktiges ordinarie presidium vilka ärenden som är verksamhetskritiska och därför behöver handläggas av kommunfullmäktige. Anses inga ärenden vara verksamhetskritiska kan kommunfullmäktige ställas in.

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under kommunfullmäktiges sammanträden minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare. Minsta antal förtroendevalda i tjänst för att kommunfullmäktige ska vara beslutsmässigt är 21. För att samtliga partier ska vara representerade behöver det vara 25 tjänstgörande.

Parti

Antal representanter

Socialdemokraterna

8

Sverigedemokraterna

6

Centerpartiet

4

Moderaterna

4

Kristdemokraterna

1

Vänsterpartiet

1

Liberalerna

1


Om förtroendevald tillhör riskgrupp, det vill säga äldre än 70 år eller person med nedsatt immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.

- Även om coronapandemin innebär att beslutsfattandet sker i extraordinära former är det viktigt att bedöma hur befintlig och framtida verksamhet påverkas. Korrekt utformade beslut behöver tas och skall tas för att hålla igång samhällets olika funktioner! Säger kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson (M).

Läs överenskommelsen i sin helhet via denna länk. Pdf, 87 kB. Överenskommelsen gäller längst till 2020-06-30, därefter får ett nytt beslut fattas.