Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Covid-19 påverkar feriepraktik inom äldreomsorgen 

Med anledning av Covid-19 har Osby kommuns krisledningsgrupp, på inrådan från SKR (Sveriges kommuner och regioner), beslutat att dra in feriepraktikplatser inom äldreomsorgen.

Det rör sig om cirka 30 platser inom äldreomsorgen som försvinner. Övriga praktikplatser påverkas inte i dagsläget.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det förbjudet för praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för smitta, av sådan typ som covid-19. Vi har också ett ansvar för att skydda våra äldre mot smitta.

Kommunen arbetar för att utöka antalet praktikplatser inom andra verksamhetsområden. Besked till dig som fått feriepraktik inom äldreomsorgen meddelas senast sista maj om annan placering.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild