Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så ska det nya verksamhetscentret heta

I december 2019 antog kommunfullmäktige en strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning i Osby kommun. Planeringen för ett nytt center riktad mot integration, arbete och kompetensförsörjning startades. Under kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj avslöjades namnet, som blir "Osby kommun Kompetensa."

Det nya verksamhetscentret kommer att vara beläget på västra storgatan 26 i Osby. Arbetet sker i nära samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Syftet är att komma närmare invånare som söker rådgivning och stöd för att komma i arbete eller utbildning.

Bild på en kvinna och man framför dator

Det nya namnet på verksamhetscentret blir Kompetensa.