Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bekräftat fall av covid-19 inom Hälsa och välfärd

Efter misstanke om covid-19 inom äldreomsorgen i Osby kommun, har provtagning genomförts och provsvaren bekräftar att det rör sig om covid-19.

- Vi kan inte kommentera det enskilda fallet på grund av patientsekretessen, men vi kan bekräfta att det rör sig om en person med hemtjänstinsatser som nu konstaterats positiv för covid-19. Vi har informerat berörda personer och ansvarig verksamhet som hanterar frågan, säger Lina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Osby kommun.

Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka. Hälsa och- välfärdsförvaltningen har också nära samarbete med regionens smittskyddsenhet.

- Det är fortsatt viktigt att alla följer myndigheternas rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset. Ett stort ansvar vilar på individen när det gäller fysisk distansering, att inte besöka äldre om man känner sig det minsta krasslig och att man är extra noggrann med handhygienen. Vår personal stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och följer basala hygienrutiner, säger Lina Bengtsson.

- Även om vi gör vad vi kan för att minimera riskerna inom våra verksamheter kan detta inträffa. Vår uppgift nu blir att hantera det på bästa sätt.

Covid-team i hemtjänst

Ett särskilt vårdteam som kallas för covid-teamet har skapats inom hemtjänsten. Teamet tar över hemtjänst för de som har symptom på, eller konstaterad covid-19 smitta. Teamet består av särskilt utbildade undersköterskor från Osby kommun. För att minska risken för smittspridning sätts covid-teamet in vid första misstanke om att en vårdtagare har en covidsmitta, personalen i covid-teamet besöker alltså inte personer som är friska.

Kohortvård för minskad smittspridning

Kommunen har en beredskap för att kunna öppna en avdelning för kohortvård på Lindhem, som är helt avskild från övriga huset. Kohortvård innebär att patienter som behandlats på sjukhus för covid-19 får vara på ett särskilt korttidsboende, om de har behov av fortsatt vård och rehabilitering innan de kan åka hem igen.
Personer med covid-19 som har hemtjänst eller hemsjukvård, kan också få komma till kohortvården, om de inte klarar av att bo ensamma hemma, men inte är så pass sjuka att de behöver sjukhusvård

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild