Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Möjlighet att testa Räddninstjänst och polis för covid-19

Region Skåne erbjuder provtagning av polis och räddningstjänst vid misstänkt fall av covid-19. Syftet är att identifiera om symtomen beror på covid-19 eller någon annan orsak.

Provtagningen möjliggör att personal som inte konstateras ha viruset kan komma tillbaka till arbetet snabbare.

För att ha möjlighet att bli provtagen för covid-19 ska dessa kriterier uppfyllas:

  • Sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.

Den som testas ska gå via sin chef, provet tas på den vårdcentral där man är listad, offentlig eller privat.

Läs mer om provtagning av Räddningstjänst och polis. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.