Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skyddsutrustning till privata utförare inom omsorgen med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via SKL kommentus eller Socialstyrelsen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram stöd för hur privata utförare kan ta del av detta.

Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och hemsjukvård kan rapportera in behov av skyddsutrustning till kommunen, som sedan rapporterar vidare behovet till Socialstyrelsen.
För att rapportera in behov till kommunen ska privata utförare fylla i mallar för lägesbild Excel, 31 kB. och begäran om stöd Excel, 28 kB.. Lägesbild ska endast skickas in om följande förekommer:

  • Det finns kritiska- och eller orosmoment.
  • Det finns brukare/patienter som har en pågående covid-19 sjukdom med symtom.

Mallarna ska senast skickas in tisdagar för att komma med i kommunernas rapportering till Socialstyrelsen som sker på onsdagar. Mallarna ska skickas till den kommun där företaget har sin verksamhet, alltså där omsorgen utförs. Företagen ansvarar själva för sin rapportering.

Kostnadsansvaret för eventuell hälso- och sjukvårdsmaterial via Socialstyrelsen till privat utförare ligger på den privata utföraren. Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om den privata utföraren rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna samverkar i frågan så långt möjligt.

Lägesbilden och begäran av stöd skickas till krisledningsstabschef@osby.se

Vid frågor kontakta: Emma Frostensson, krisledningsstabschef.