Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gymnasieskolorna förbereder för säker undervisning på plats

Höstterminen närmar sig och äntligen får gymnasieeleverna återvända till skolbänken. Kommunens gymnasieskolor har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att eleverna och personalen får en trygg och säker arbetsmiljö.

Följer myndigheternas rekommendationer

Under våren har elever på gymnasiet studerat hemifrån, men i början av sommaren drog Folkhälsomyndigheten tillbaka sin rekommendation om distansundervisning. Nu förbereder vi för en hösttermin på plats i skolan.

När gymnasieskolorna öppnar igen den 20 augusti är utgångspunkten att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring att hålla avstånd, ha en god handhygien och att stanna hemma vid symtom gäller. Det är viktigt att var och en tar sitt ansvar och följer rekommendationerna.

Anpassningar för att minska risken för smittspridning

För att minimera risken för smittspridning kommer flera anpassningar att göras på gymnasieskolorna.

Några av åtgärderna är:
• Spridda uppropstider.
• Rasterna på Ekbackeskolan schemaläggs så att inte så många elever uppehåller sig i allmänna utrymmen samtidigt. På Yrkesskolan kommer rasterna att ske i två olika uppehållsrum samt utomhus.
• Städningen av skolorna ökar.
• Alla elever och personal ska tvätta av bänkar och stolar när de lämnar sin sal efter avslutat block.
• Anpassningar i klassrummen, till exempel att de vädras regelbundet och att eleverna sprider ut sig i mindre grupper för att minska antalet personer i samma rum.
• Anpassade föräldramöten.

Håll dig uppdaterad

Beroende på hur situationen utvecklar sig kan ytterligare anpassningar komma att göras. Eftersom rekommendationerna från myndigheterna kan ändras snabbt är det viktigt att som elev och vårdnadshavare hålla sig uppdaterad.

För specifik och aktuell information från din gymnasieskola, besök skolans webbplats:

Ekbackeskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Yrkesskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkomna tillbaka, gymnasieelever! Vi ser fram emot att få träffa er igen!

Bild