Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Polisens årliga trygghetsmätning skickas ut

I dagarna får 600 slumpvis utvalda medborgare i Osby kommun en enkät från polisen i brevlådan. Kanske är det du som får chansen att tycka till?

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning. I Osby kommun ska 600 slumpvis utvalda medborgare i åldern 16-85 få möjlighet att svara på hur de upplever tryggheten där de bor och påverka polisens och kommunens arbete.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Fakta:

  • En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregion Syd och dess kommuner sedan flera år tillbaka.
  • Sammanlagt får 72 900 personer som bor i polisregionen hem enkäten.
  • Enkäten skickas ut den 12 augusti och undersökningen avslutas cirka två månader senare.
  • Resultatet presenteras i slutet av året.

Har du frågor?

Kontakta polisinspektör Mats Trulsson, telefon 010-56 20 200.

Bild