Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Släckta gatulampor på Skeingevägen och Industrigatan

Gatulampor runt ett större område mellan Skeingevägen och Industrigatan i Osby har varit släckta sedan den 15 augusti på grund av ett kabelfel.

Kommunen arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Gatubelysning underifrån med himlen i bakgrunden