Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Eldningsförbudet hävt

Brandriskprognoserna i nuläget och framöver pekar på låga värden för brandrisk i skog och mark. Räddningstjänsten har därför beslutat att häva förbudet mot eldning utomhus i Osby kommun.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller från och med 24 augusti. Räddningstjänsten ber alla att fortsatt elda med försiktighet och att vara uppmärksamma på spridningsrisken.

Brasa utomhus