Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ekbackeskolan certifierad som Lokal Idrottsutbildning

Ekbackeskolan har mottagit en officiell kvalitetsstämpel på sin fotbollssatsning inom Idrottsgymnasium 2.0 från Skånes Fotbollsförbund (FF).

Ekbackeskolans satsning Idrottsgymnasium 2.0 är ett samarbete mellan Osby kommun och företaget B Innovation. Utbildningen klarar den lokala idrottsutbildningen med mer än väl godkänt betyg och fick utöver detta lovord från Skånes FF.

- Vi är otroligt stolta över att erhålla denna kvalitetssäkring genom kreativt samarbete med våra instruktörer och Osby kommun, säger B Innovations VD Johanna Bergman.

- LIU-certifieringen är ett erkännande för allt det hårda arbete som lagts ner av såväl instruktörer som elever. Att kunna kombinera det akademiska med idrott skapar mervärde för alla inblandade, säger Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

Skolan och B Innovation för kontinuerligt en dialog för att kunna utveckla konceptet, men grunden kommer alltid att vara duktiga och motiverade lärare, instruktörer och elever.

Ekbackeskolans framsida, omringad av gröna träd