Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny rutin för säkra besök på äldreboenden

Den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Det innebär att det är möjligt för de boende att ta emot besök igen. En rutin för säkra besök på Osby kommuns äldreboenden har tagits fram.

Osby kommuns vård- och omsorgsboenden för äldre följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för säkra besök till personer som bor i särskilda boendeformer för äldre. Personalen kommer att göra allt de kan för att inte få in smitta på våra boenden, men tänk på att du som besökare också har ett stort ansvar att följa alla rekommendationer och genomföra besöken på ett så säkert sätt som möjligt.

Rutin för säkra besök:

  • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
  • Ring till avdelningen när du kommer till boendet så släpper personalen in dig. Om du saknar telefon, ring på dörrklockan. Undvik att gå in utan att ha talat med personal. Besök sker via huvudentrén.
  • Ha god handhygien. Handsprit finns tillgängligt på boendet.
  • Hosta och nys alltid i armvecket.
  • Håll två meters avstånd vid besöket.
  • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus.
  • Undvik att komma fler än två personer åt gången.
  • Yngre, aktiva barn och ungdomar som rör sig mycket ute i samhället bör för säkerhets skull fortsatt överväga alternativa former för besök som till exempel digitala möten och besök utomhus.
  • Tänk på att besöket ska upplevas viktigt och positivt för den som besöks.
  • Undvik att ta med husdjur under besöket eftersom det försvårar att hålla avstånd.

För att eventuell smittspårning ska kunna genomföras om behovet uppstår antecknas besökarens namn, telefonnummer och tidpunkt för besöket.

Rutinen kan komma att ändras fort om myndigheterna kommer med nya rekommendationer eller situationen förändras. Om du har frågor, kontakta enhetschefen på respektive boende.

Läs mer om hur kommunens verksamheter för äldre och riskgrupper påverkas av covid-19:

Information om covid-19 till äldre, riskgrupper och anhöriga Öppnas i nytt fönster.