Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Positiv prognos i delårsbokslutet 2020

Prognosen för kommunens resultat år 2020 ser plötsligt mycket bra ut, tack vare statens insatser för att mildra effekterna av coronakrisen. Det fastslår delårsrapporten för januari-augusti som godkändes på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen.

Delårsrapporten är en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen efter årets åtta första månader. Den innehåller också en prognos för hela året och en avstämning kring hur kommunen ligger till i förhållande till de mål som har satts upp för verksamheten och ekonomin.

Lägre skatteintäkter men ökade generella statsbidrag

Årets delårsrapport fastslår att skatteintäkterna beräknas bli lägre än budget medan de generella statsbidragen beräknas bli kraftigt bättre än budget på grund av de extra bidragen under pandemin. Totalt sett visar skatteintäkter och generella bidrag 21 miljoner kronor bättre än budget. Enligt prognosen ökar skatteintäkterna något mer än nettokostnaderna vilket är positivt för ekonomin.

Prognosen för nämnderna är sammantaget -9,6 miljoner kronor. Hälsa- och välfärdsnämnden är den enda nämnd som med prognosen -9,7 miljoner visar ett underskott och en större avvikelse från budgeten. Hälsa och välfärds underskott beror till stor del på ökade placeringskostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd. Sammantaget pekar prognosen för hela året mot ett resultat på cirka 16 miljoner för kommunen.

Försiktigt positiva

- Helårsprognosen för 2020 ser bättre ut än senaste uppföljningen. Vi ska komma ihåg att läget framåt är osäkert och det kommer tuffare tider med lågkonjunktur, men just nu är vi försiktigt positiva, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen upprättar delårsrapport per den siste augusti och gör också uppföljningar i mars, april, maj, september, oktober och november. Efter december görs helårsbokslutet.

Delårsrapport 2020 Pdf, 528 kB, öppnas i nytt fönster.

Osby kommuns logotyp på kommunhusets vägg