Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sista chansen att delta i medborgarundersökningen 2020

Är du en av de 800 utvalda kommuninvånarna som har fått hem enkäten? Då är det dags att fylla i den nu, om du inte redan har gjort det. Ta chansen att vara med och utveckla kommunen!

Vad är medborgarundersökningen?

Osby kommun genomför en enkätundersökning bland medborgarna i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). 800 slumpmässigt utvalda personer som bor i kommunen har fått hem ett brev med enkäten och information om undersökningen. Syftet är att ta reda på vad som är bra i kommunen och vad som kan förbättras. Denna värdefulla information kommer sedan användas i vårt utvecklingsarbete. Enkäten besvaras på papper eller på webben.

När är deadline?

  • Om du skickar in enkäten med post är sista dagen 28 oktober.
  • Om du fyller i enkäten på webben är sista dagen 3 november.

Glömt svara och hittar inte brevet?

Ingen fara, hör av dig till medborgarundersokning@scb.se eller 010-479 69 30 så hjälper de dig.

Tack för att du hjälper oss att bli ännu bättre!