Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun tar viktiga steg på väg mot fossilfria transporter

Under hösten rullar satsningen på fossilfritt drivmedel i kommunens fordonsflotta vidare. 30 procent av det fossila drivmedlet i kommunens verksamheter har sedan tidigare ersatts med förnybart. Nu kommer elbilarna!

Under 2020 införskaffas drygt 20 elbilar till kommunens verksamheter – ett stort steg på vägen mot fossilfrihet. De nya elbilarna används av hemtjänsten och anställda på kommunhuset.

Satsningen på eldrift kompletteras av en satsning på förnybar diesel, HVO. Sedan några månader tillbaka fylls tankarna vid maskinhallarna i Osby och Lönsboda med det fossilfria drivmedlet HVO100. Bränslet ersätter den fossila dieseln som hittills har använts i fordon och arbetsmaskiner.

Kommunstyrelsen i Osby beslutade 2014 att anta utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne 2020 som ett strävansmål. Utmaningen innebär bland annat att kommunen ska arbeta för att inte använda fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster. Genom att bli en fossilbränslefri kommun bidrar vi till att minska vår klimatpåverkan.

Nyfiken på elbilar?

Onsdagen den 21 oktober håller kommunens klimat- och energirådgivare i en gratis webbföreläsning om elbilar. Föreläsningen hålls både klockan 10.00 och klockan 18.00 och behandlar olika typer av laddbara bilar, laddning i och utanför hemmet samt ekonomiska bidrag. För mer information och anmälan, skicka e-post till caroline.wendel@hassleholm.se.

Två elbilar laddar vid kommunhuset.