Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Arbete på vägarna Norra infartsgatan 21 och Hjärtasjövägen

Under denna vecka pågår skogsavverkning på Hjärtasjövägen i Lönsboda och grävning av belysningsstolpar på Norra infartsgatan i Osby.

Arbetet på Norra infartsgatan i Osby pågår under en vecka och på Hjärtasjövägen i Lönsboda pågår det under två veckor.

Arbetsmaskiner kommer därför att finnas vid dessa områden.

grävskopa som avverkar skog