Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya lokala restriktioner med anledning av covid-19

I dag har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet. Länsstyrelsen Skåne har även beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer i Skåne för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Region Skånes statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter och alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen.

Lokala allmäna råd i Skåne:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter, exempelvis affärer och idrottsanläggningar, samt arbetsplatser i Skåne. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån.

De nya allmäna råden gäller till den 17 november men kan förlängas eller förtkortas utifrån utvecklingen av smittspridningen. Länsstyrelsen Skånes beslut om publiktak gäller till den 30 november, men kan även det förlängas eller förkortas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.