Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun vidtar åtgärder för att bromsa smittspridningen

Osby kommuns krisledningsgrupp har idag beslutat att vidta ett antal skarpa åtgärder för att bryta den oroväckande utvecklingen av covid-19 i Skåne. Bland annat återinförs "besöksförbud" på kommunens äldreboenden från och med den 28 oktober.

Publicerat 28 oktober:

"Besöksförbud" på kommunens äldreboenden

Vi har ingen laglig grund för att införa ett skarpt besöksförbud, men avråder mycket starkt från att besöka våra boenden.

Läs mer om "besöksförbud" på kommunens äldreboenden Öppnas i nytt fönster.

Ishall, simhallar och bibliotek håller stängt

Kommunens ishall, simhallar och bibliotek håller stängt för allmänheten från och med 28 oktober till 17 november. Ytterligare förlängning av nedstängning kan bli aktuellt.

Biblioteket kommer även framöver att kunna serva med utlåning av böcker som är reserverade via nätet. Dessa böcker hämtas efter överenskommelse med bibliotekspersonalen på särskilt tilldelad, enskild tid.

Simhall, ishall och idrottshallar kommer enbart att vara tillgängliga för skolverksamhet och verksamhet för idrottsföreningarna. Skolverksamheterna förhåller sig till Folkhälsomyndighetens råd vid aktiviteter i simhall, ishall och idrottshall. Idrottsföreningarna följer Folkhälsomyndighetens råd och Riksidrottsförbundens direktiv vid idrottsutövning

Publicerat 27 oktober:

Nya åtgärder från och med den 28 oktober:

  • Besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre återinförs den 28/10.
  • Munskydd används i all ansiktsnära vård i hälsa- och välfärdsförvaltningen.
  • Uthyrningen av kommunens lokaler stoppas.
  • Kommunens simhallar och bibliotek stängs från och med den 28/10.
  • Uppmaningen till kommunens medarbetare om att arbeta hemifrån förstärks, vilket innebär att alla vars arbetsuppgifter tillåter det ska arbeta hemifrån.

- Utvecklingen av covid-19 i Skåne är mycket allvarlig. Nu är det skarpt läge och det kräver snabbt agerande från vår sida för att det ska ge någon effekt på smittspridningen. Vi måste alla hjälpas åt för att bryta den här oroväckande trenden nu, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

Tidigare idag rapporterade vi att Folkhälsomyndigheten har infört skärpta allmänna råd i Skåne på grund av den drastiska ökningen av covid-19.

Nya lokala restriktioner med anledning av covid-19 Öppnas i nytt fönster.

Alla beslut ovan gäller till och med den 17 november, men kan förlängas eller förkortas beroende på hur smittspridningen utvecklas.

Bild