Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

”Besöksförbud” på kommunens äldreboenden

Osby kommun har ingen laglig grund för att införa ett skarpt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Däremot har kommunen med anledning av smittspridningen i Skåne beslutat att införa ett ”besöksförbud” – det innebär att vi avråder mycket starkt från besök på våra äldreboenden. Beslutet gäller från den 28 oktober till den 17 november.

Vi vädjar till din förståelse och solidaritet i en svår tid och ber dig att inte besöka kommunens äldreboenden. Vi har alla ett gemensamt ansvar att bromsa den samhällssmittspridning som just nu pågår i Skåne.

Smittspridningen av covid-19 har ökat drastiskt de senaste veckorna i länet. Läget är så allvarligt att Folkhälsomyndigheten har infört särskilda, allmänna råd i just Skåne. För att skydda våra äldre och riskgrupper behöver vi agera snabbt. Därför har Osby kommun beslutat att gå ut med en mycket stark avrådan från att besöka kommunens äldreboenden.

Beslutet är en förebyggande och tillfällig åtgärd för att bryta smittspridningen. Förhoppningen är att beslutet, tillsammans med kommunens övriga åtgärder, ska ha en så pass stor effekt på smittspridningen i Skåne att det bara behöver gälla under en kortare period.

Möjlighet till säkra besök på boenden kommer att finnas från och med vecka 46. Mer information kommer löpande.

Tack för din förståelse!

Bild