Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Allt fler nöjda med renhållningen i kommunen

Allt fler invånare i Osby och Östra Göinge kommuner är nöjda med renhållningen. Det visar ÖGRAB:s (Östra Göinge Renhållnings AB) kundundersökning 2020, där enkäter har skickats ut till 1 000 slumpmässigt utvalda invånare i kommunerna.

Jämfört med den senaste undersökningen 2017 har kundnöjdheten ökat i samtliga fem områden som har undersökts.

  • Hämtning av avfall: ökning från 82 till 88 % nöjda kunder
  • Kundtjänst: ökning från 87 till 91 % nöjda kunder
  • Information: ökning från 79 till 87 % nöjda kunder
  • Avfallshantering: ökning från 82 till 90 % nöjda kunder
  • Återvinningscentraler: ökning från 82 till 90 % nöjda kunder.

– Det är enormt glädjande, det här visar att vår långsiktiga satsning på renhållningen bär frukt och uppskattas av kommuninvånarna, säger Niklas Larsson (C), ÖGRAB:s styrelseordförande och kommunstyrelsens ordförande i Osby.

När det gäller återvinninsgscentraler lyfter enkätsvaren fram bemötandet från personal, trygghet, samt ordning bland sorteringen som punkter som gör kunden extra nöjd.

Läs ÖGRAB:s kundundersökning 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.