Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Paus för förebyggande hembesök

På grund av den ökande smittspridningen av covid-19 i Skåne har kommunens förvaltningsledning för Hälsa och välfärd beslutat att pausa alla förebyggande hembesök.

Hembesöken som tidigare erbjudits till personer som fyller 77 år har pausats till följd av ökad smittspridning i Skåne. Besöken kommer att återupptas när läget förbättrats och de som ännu inte hunnit få något besök under år 2020 kommer erbjudas ett nytt tillfälle.

Äldre kvinna sitter i rullstol. En hand rör vid hennes axel