Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny avfallsplan vill uppmuntra till återvinning och återanvändning

Hur ska hanteringen av avfall skötas i kommunen under de kommande tio åren? Det fastställs i den nya avfallsplanen som Osby och Östra Göinge kommuner har tagit fram tillsammans med det gemensamt ägda avfallsbolaget ÖGRAB.

Alla mål och åtgärder i planen syftar till att främja en hållbar miljöutveckling med positiva miljöeffekter. Fokus ligger på att förebygga uppkomsten av avfall och att ta tillvara det avfall som trots allt uppstår, som en resurs.

- Avfallsplanen berör alla som bor och verkar i Osby och Östra Göinge kommuner. Vi kan alla bidra till att avfallshanteringen fungerar på bästa möjliga sätt och i längden bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Mathias Karlsson, chef över samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter – vad är vad?

En så kallad renhållningsordning innehåller en avfallsplan och avfallsföreskrifter och är något som varje kommun enligt lag (Miljöbalken) måste ha. Avfallsplanen är kommunens verktyg för att utveckla avfallshanteringen och innehåller bland annat de mål kommunen ska jobba efter.

Kommunens avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare när det gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras.

 

För mer information:

Per Erlandsson, VD ÖGRAB

044-790 59 81, per.erlandsson@ograb.se