Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Takbyte på Parkskolan påbörjas

Imorgon, tisdagen den 17 november, påbörjas arbetet med att byta tak på Parkskolan. Arbetet kommer att pågå till slutet av januari 2021.

Förutom nytt tak kommer vi även att uppdatera brandskyddet och byta ventilationsaggregat. Detta är ett led i arbetet med energieffektiviserande åtgärder som leder till minskade kostnader och en bättre inomhusmiljö för elever och personal.

Parkskolan