Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bekräftade fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Två brukare inom kommunens äldreomsorg har efter provtagning bekräftats smittade av covid-19.

- Det rör sig om två brukare på ett äldreboende. Vi var beredda på att detta skulle kunna ske och har nu skyndsamt vidtagit alla nödvändiga åtgärder. Alla berörda är informerade, Smittskydd Skåne är inkopplade, boendet är isolerat och smittspårning pågår för fullt, säger Lina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Osby kommun.

Osby kommun har inte tidigare haft några bekräftade fall av covid-19 bland brukare på äldreboenden. I maj konstaterades två fall inom hemtjänsten och i förra veckan kunde ett fall på ett LSS-boende bekräftas. På LSS-boendet är den boende nu frisk och ingen annan boende har insjuknat. På måndag släpps isoleringen och de boende kan återgå till en mer normal vardag.

- Vi gör vårt yttersta för att förhindra att smittan sprids. Vi har tydliga rutiner som vi följer till punkt och pricka, säger Lina Bengtsson.

Hälsa- och välfärdsförvaltningen förhåller sig helt till myndigheternas rekommendationer och har nära kontakt med Smittskydd Skåne. Personalen inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten följer basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning enligt rutin. På särskilt boende används för tillfället munskydd och visir i all vård. Vid allra minsta sjukdomssymtom stannar personalen hemma.

Vi har en samhällssmittspridning i Osby kommun och den avspeglar sig också inom kommunens verksamheter. Vi vill uppmana alla att avstå sociala sammankomster, hålla avstånd och tvätta händerna. Du kan smitta många om du är oförsiktig, även utan symtom. Besök ingen som har symtom, håll kontakt via telefon. Vi har alla ett ansvar att minska smittspridningen.

Aktuellt smittläge inom hälsa och välfärd Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild