Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Brottsligheten minskar i Osby kommun

Allt färre brott begås i Osby kommun. Samtidigt minskar den upplevda tryggheten. Det visar årets trygghetsmätning i polisregion Syd.

Antalet anmälda brott i Osby kommun har minskat markant, både över tid och jämfört med år 2019. Ett annat område som har förbättrats sedan förra året är förtroendet för polisen. Invånarna upplever att polisen idag bryr sig om de lokala problemen i högre grad än tidigare.

Trots att brotten i polisens statistik minskar, konstateras det i mätningen att otryggheten och oron i kommunen ökar. Osby kommun följer det regionala snittet med en ökad otrygghet som inte överensstämmer med den faktiska risken att utsättas för brott.

- Även om det finns en upplevd oro och känsla av otrygghet är det väldigt glädjande att antalet brott minskar. Jämfört med många andra kommuner är vi mindre drabbade av brottslighet, och det är ju mycket positivt, säger Daniel Landin (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Några av de största problemen som invånarna i Osby kommun upplever är nedskräpning, folk som bråkar utomhus, buskörning med mopeder samt känslan av otrygghet när man är ute själv sena kvällar. Det finns också en relativt stor oro för inbrott och överfall.

Undersökningen visar att den generella otryggheten är störst i Osby tätort, medan oron för inbrott är högre på landsbygden.

- För att öka den upplevda tryggheten hos våra invånare måste vi sträva efter att få en fast polisstation och därmed ökad polisiär närvaro i kommunen. Vi har en god dialog med polisen och vi arbetar gemensamt för att kommunen ska bli en ännu tryggare plats, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Önskan om en polisstation i kommunen är något som både oppositionsrådet Daniel Landin (S) och kommundirektören Petra Gummesson skriver under på.

- Vi är väldigt tacksamma för de invånare som har svarat på enkäten och bidragit till det här viktiga underlaget. Nu ska vi arbeta vidare med resultatet tillsammans med polisen för att öka tryggheten i vår kommun, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

Om trygghetsmätningen

Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar i alla 58 kommuner. Respondenterna får svara på frågor kring hur de uppfattar tryggheten och ordningen i sitt bostadsområde, om de utsatts för någon form av brott och hur de uppfattar polisens lokala arbete.

I år fick 600 slumpmässigt utvalda invånare i Osby kommun hem enkäten, varav 388 personer svarade.

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200.

Kommunalrådet Niklas Larsson (C) och kommunpolis Rolf Paimensalo inviger polisens kontor i Osby 2019.