Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Här är läsårstiderna för 2021/2022

Vårterminen 2021 börjar onsdagen den 13 januari. Här kan du läsa mer om läsårstiderna 2021/2022 för grundskolan och gymnasieskolan.

Läsårstider 2021/2022 gymnasieskolan

Ekbackeskolan och Yrkesskolan

Vårterminen 2021

Pågår: 13 januari - 18 juni

 • Sportlov: 22 februari - 26 februari
 • Studiedag: 17 mars
 • Påsklov: 6 april - 9 april
 • Studiedag: 12 maj
 • Lovdag: 14 maj

Höstterminen 2021

Pågår: 20 augusti - 21 december

 • Studiedag: 24 september
 • Studiedag: 29 oktober
 • Höstlov: 1 november - 5 november
 • Studiedag: 6 december

Vårterminen 2022

Pågår: 11 januari - 17 juni

 • Sportlov: 21 februari - 25 februari
 • Lovdag: 17 mars
 • Påsklov: 11 april - 14 april
 • Studiedag: 25 maj
 • Lovdag: 27 maj

Läsårstider 2021/2022 grundskolan

Observera: Datum för studiedagar är preliminära och kan komma att ändras på grund av nationella prov.

Vårterminen 2021

Pågår: 13 januari - 18 juni

 • Sportlov: 22 februari - 26 februari
 • Studiedag: 17 mars
 • Påsklov: 6 april - 9 april
 • Studiedag: 12 maj
 • Lovdag: 14 maj

Höstterminen 2021

Pågår: 18 augusti - 21 december

 • Studiedag: 29 oktober
 • Läslov: 1 november - 5 november
 • Studiedag: 6 december

Vårterminen 2022

Pågår: 12 januari - 15 juni

 • Sportlov: 21 februari - 25 februari
 • Studiedag: 17 mars
 • Påsklov: 11 april -14 april
 • Studiedag: 25 maj
 • Lovdag: 27 maj

Planeringsdagar fritidshemmen

Fritidshemmen har stängt 4 dagar per läsår på grund av fortbildning, planering och utvärdering för personalen.

Planeringsdagar vårterminen 2021: 11 januari och 21 juni
Planeringsdagar höstterminen 2021: 11 augusti och 29 oktober
Planeringsdagar vårterminen 2022: 10 januari och 16 juni

Böcker som ligger på hög