Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Medborgarundersökning visar att många är nöjda med Osby kommun

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen landets kommuner att delta i deras medborgarundersökning. I år är Osby en av 100 kommuner att delta i undersökningen. Resultatet visar på att de flesta invånare är nöjda med att leva och bo i kommunen och att frågor så som bostad och trygghet bör prioriteras.

800 slumpmässigt utvalda kommuninvånare mellan åldrarna 18 - 84 år har haft möjlighet att svara på enkätundersökningen som pågick under hösten, i lite mer än två månader. Av alla tillfrågade svarade 46 procent.

Enkätundersökningen mäter hur nöjda invånarna är inom tre olika områden:

• Kommunen som en plats att leva och bo i
• Kommunens verksamheter
• Invånarnas inflytande i kommunen.

Hur ser invånarna på Osby kommun som en plats att leva och bo i?

Sammantaget bedömer mer än hälften av invånarna att de är nöjda med att leva och bo i Osby kommun. Omkring 30 procent kan starkt rekommendera andra vänner eller bekanta att bosätta sig i kommunen.
För att medborgare ska bli mer nöjda belyser de att frågor som bostäder och trygghet bör prioriteras, samt att frågor så som kommunikationer, arbets- och utbildningsmöjligheter bör fortsätta bibehållas.

- Det är glädjande att majoriteten är nöjda och att en stor andel av dessa starkt rekommenderar andra att flytta hit, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Hur ser invånare i Osby kommun på kommunens verksamheter?


Invånare i Osby kommun är sammantaget lika nöjda med kommunens verksamheter, som de andra svarande i övriga kommuner.
Äldreomsorgen, gymnasieskolan och stöd för utsatta får högre betyg, jämfört med andra kommuner i landet, förutom vatten- och avlopp (VA)- verksamheten som får sämre betyg än genomsnittet.
Jämfört med år 2017, då Osby kommun senast deltog i undersökningen har antalet invånare som är nöjda med kommunens verksamheter ökat. Allra främst inom:

• Förskolan
• Gång- och cykelvägar
• Gator och vägar
• Idrotts- och motionsanläggningar
• Kultur
• Renhållning och sophämtning

Äldreomsorgen samt gator och vägar bör prioriteras enligt de svarande.

Hur ser medborgarna i Osby kommun på sitt inflytande i kommunen?

Medborgare i Osby kommun är i genomsnitt lika nöjda med möjligheten till inflytande som i andra kommuner.
Invånarna anser att kommunens information kan bli ännu bättre, samtidigt är mer än hälften av invånarna nöjda med bemötandet och tillgängligheten.
Invånare anser att förtroendet och möjligheten att kunna påverka bör bli bättre och att kontakten med kommunen bör bevaras.

- Vi är glada över att invånare vill delta i denna undersökning eftersom den talar om för oss vad som fungerar bra i kommunen och vad som kan förbättras. Nu har vi ett gediget underlag som vi kommer använda för att fortsätta utveckla kommunen, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Läs mer om medborgarundersökningen 2020.
Medborgarundersökning – Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.