Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Extra föreningsstöd i samband med pandemin

Under pandemin har förutsättningarna för föreningslivet i kommunen varit bekymmersamma. För att stötta föreningarna har Osby kommun därför beslutat att tillskjuta extra medel till föreningslivet.

Totalt kommer Osby kommun att betala ut cirka 1 miljon kronor i extra föreningsstöd.

Extra föreningsstöd:

  • Extra stöd till varje aktiv ungdomsförening som har fått lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 2019. Storleken på bidraget utgörs av halva det LOK-stöd som föreningen haft rätt till enligt beräkningar på aktiviteter genomförda år 2019. Ansökan skickas in via e-post och görs på särskild blankett.

Ansökningsblankett - extra LOK-stöd Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Extra verksamhetsstöd till kommunens kultur- och fritidsföreningar som föreningarna själva kan söka. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har drabbats av på grund av pandemin. Det extra verksamhetsstödet för kultur-och fritidsföreningar är ett särskilt utfärdat stöd. Ansökan skickas in digitalt via föreningsportalen SmartBook. Stöd utgår inte för verksamheter som får det extra LOK-stödet.

Föreningsportalen SmartBook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningarna är öppna 7 - 21 januari år 2021.

Övriga åtgärder:

  • Att undanta 2020 års studieförbundsverksamhet i Osby kommun som underlag för kommande bidragsberäkning av studieförbundsbidrag och ersätta underlaget med 2019 års studieförbundsverksamhet.
  • Avbokning senare än 12 timmar innan på grund av akuta återbud på till exempel tävlingar eller annat ges ingen avbokningsavgift.
  • Ingen återbetalningsskyldighet för inställda projekt och arrangemang, men plan för anpassat/ändrat/framflyttat genomförande lämnas in.
  • Kommunen frångår tidsregler för föreningar att skicka in handlingar som till exempel årsmöteshandlingar, om detta inte kan göras på grund av pandemin.
Bild