Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nu går räddningstjänsten i Osby och Hässleholm samman

Osby och Hässleholms kommuner har nyligen ingått ett nytt avtal om ännu närmare räddningssamverkan. Det innebär bland annat att räddningstjänsterna får en gemensam ledning och myndighetsutövning.

Det nya avtalet, som trädde i kraft den 1 januari 2021, innebär att kommunernas räddningstjänster samverkar i ännu större utsträckning än tidigare och att organisationen ser annorlunda ut.

Kommunerna har sedan tidigare en operativ samverkan där räddningsstyrkorna hjälper varandra vid utryckning över kommungränserna. Nu kommer samarbetet även att omfatta övrig tjänstgöring, så som ledning, myndighetsutövning och utbildning.

Syftet med det utökade samarbetet är att få en mindre sårbar och mer långsiktigt hållbar räddningstjänst.

- Avtalet innebär att vi samarbetar och hjälper varandra ännu mer och att vi tillsammans kommer skapa en bättre räddningstjänst för båda kommunerna, säger Emma Nordwall, räddningschef.

Respektive kommun kommer fortsatt att ha beslutanderätt över, och styra inriktningen på, sin räddningstjänst. Avtalet är ett så kallat civilrättsligt avtal, en vanlig samverkansform för kommunal räddningstjänst i Sverige.

Bild