Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Covid-enhet öppnad på Lindhem

För att minimera spridningen av coronaviruset har en särskild, isolerad enhet för covid-smittade öppnat på äldreboendet Lindhem. Enheten vårdar för tillfället 1 vårdtagare.

På covid-enheten Arken vårdas smittade personer som

  • bor i eget boende och behöver insatser dygnet runt, men som inte är så dåliga att de behöver sjukhusvård
  • skrivs ut från sjukhuset med kvarvarande covid-smitta och behöver någon form av eftervård som inte kan tillgodoses i det egna boendet eller på särskilt boende.

I normala fall skulle dessa personer kommit till korttidsenheten Spången eller till sin lägenhet på särskilt boende. Syftet med enheten är att minska risken för att smittan förs vidare till hemtjänstpersonal, närstående och andra som brukarna träffar i sin vardag.

För tillfället vårdas en person på Arken.

Följ det aktuella smittläget bland brukare inom kommunens äldreomsorg och LSS-verksamhet:

Aktuellt smittläge i hälsa- och välfärdsförvaltningen

Bild