Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Högstadiet inleder vårterminen med fjärrundervisning

I linje med nya rekommendationer från Smittskydd Skåne kommer Osby kommuns högstadieskolor att övergå till fjärrundervisning när vårterminen börjar den 13 januari. Beslutet gäller i första skedet till den 24 januari.

Från och med terminsstarten den 13 januari kommer eleverna i årskurs 7-9 att ha fjärrundervisning. Det innebär att de följer sitt ordinarie schema hemifrån via sin dator och deltar på alla lektioner i realtid.

Beslutet omfattar inte grundsärskolan.

- Även om övergången till fjärrundervisning innebär vissa problem kommer våra enheter jobba hårt för att möta de behov eleverna har, säger Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Följer myndigheternas rekommendationer

En ny regeringsförordning gör det möjligt för högstadieskolor att bedriva fjärr- eller distansundervisning från och med den 11 januari, för att minska smittspridningen av covid-19. Smittskydd Skåne rekommenderar nu alla högstadieskolor i regionen att övergå till undervisning på distans.

Undvik smittspridning i högstadieskolorna - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan förlängas

I första skedet rör det sig om åtta skoldagar på distans. Förhoppningen är att eleverna ska kunna vara på plats i skolan så snart som möjligt, men sannolikt förlängs beslutet.

Grundskolorna har sedan länge vidtagit flera andra åtgärder för att minimera smittspridningen, bland annat spridda rasttider och utökad städning. Dessa åtgärder kommer att fortsätta vidtas.

Mer information på måndag

Detaljerad information skickas ut till alla berörda vårdnadshavare under måndagen, exempelvis om hur vi löser skollunch och hämtning av datorer och läromedel.

Alla elever i årskurs 7-9 kommer att erbjudas avhämtning av skollunch.

Eleverna ska minimera sitt umgänge med andra

För att fjärrundervisningen ska ge effekt på smittspridningen är det viktigt att eleverna, liksom alla i samhället, begränsar sin fysiska kontakt med personer de inte bor med.

Distansundervisning i gymnasiet

Gymnasieskolan bedriver sedan tidigare distansundervisning och kommer att fortsätta med det till den 24 januari.