Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunala träningsanläggningar utomhus öppnas upp

I slutet av oktober meddelande kommunen en nedstängning av kommunala träningsanläggningar för allmänheten, för att hålla nere smittspridningen av covid-19. Från och med den 14 januari öppnar träningsanläggningarna som är belägna utomhus återigen.

Beslutet grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendation att återuppta verksamheter som bedrivs utomhus och som riktar sig till barn och unga, så länge de allmänna råden och reglerna för att hålla smittspridningen nere kan efterlevas.

- Det är bra att vi kan öppna upp en verksamhet istället för att stänga ned den, men det är viktigt att vi fortfarande följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och regler. Vi får inte glömma att vi alla har ett personligt ansvar för att hålla smittspridningen nere, säger Eva Andersson, förvaltningschef för barn- och utbildning.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och regler.

En fotboll som står på en fotbollsplan. På bollen vilar en orange sko