Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kombination av när- och fjärrundervisning i högstadiet och gymnasiet

Från och med onsdag den 27 januari gör högstadiet och gymnasiet en gradvis återgång till närundervisning. I ett rullande schema kommer en eller enstaka årskurser att vara på plats i skolan fram till sportlovet.

För att minska spridningen av covid-19 har kommunens gymnasieelever haft distansundervisning sedan november. Som en ytterligare åtgärd inledde högstadieeleverna vårterminen med så kallad fjärrundervisning. Nu får eleverna delvis och växelvis komma tillbaka till skolans lokaler, i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Grundsärskola, Introduktionsprogrammet och Yrkesskolan fortsätter precis som tidigare med att ha all undervisning på plats i skolan.

- Det är mycket härligt att våra elever successivt kan återgå till undervisning i skolan. Samspelet mellan elever, lärare och övrig personal är en viktig del i elevernas vardag. Väldigt mycket har fungerat väldigt bra under fjärr- och distansundervisningen, men vi vill ändå allra helst träffa våra elever i den ordinarie skolmiljön. Dock måste vi även fortsättningsvis vara noga med att följa myndigheternas rekommendationer såväl i skolan som på fritiden, säger Eva Andersson, barn- och utbildningschef.

Nya rekommendationer för barn och unga - Folkhälsomyndigheten

Vad är skillnaden mellan distansundervisning och fjärrundervisning?

Rullande schema

Högstadiet kommer att tillämpa ett rullande schema så att en årskurs i taget är på plats i skolan. Årskurs 7 inleder med närundervisning från och med onsdag vecka 4 och sedan hela veckan därpå. Därefter tar årskurs 8 över i en vecka. Den sista veckan innan sportlovet är det årskurs 9 som undervisas på plats.

På Ekbackeskolan tillämpas också ett rullande schema, där enstaka årskurser är på plats i skolan samtidigt.

- Jag har fullt förtroende för att både vår personal och elever kommer att lösa den här tiden, där vi under ordnade former successivt går tillbaka till närundervisning, säger Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Idrottsundervisning

Med start nästa vecka kan idrottsundervisning bedrivas inomhus för barn födda 2005 och senare, så länge inte ombyte krävs.

Idrottsundervisning kan genomföras i ishallen för elever upp till årskurs 9.

Mer information

Gymnasieelever får mer information samt schema av klassföreståndare och rektor under nästa vecka.

Elever och vårdnadshavare i högstadiet håller sig uppdaterade på Infomentor om vad som gäller angående schema och skollunch med mera.

Det kommer fortsatt att finnas möjlighet för elever, både i högstadiet och gymnasiet, att hämta lunchpaket de dagar de studerar hemifrån.