Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Badvattnet tjänligt med anmärkning vid Vesljunga och Spegeldammen

Vattenprover visar att bakteriehalterna är något förhöjda vid Vesljungasjön och Spegeldammen (Osbysjön). Det går bra att bada vid badplatserna. Nya prover tas för att säkerställa att vattenkvalitén inte försämras.

Prover tas regelbundet vid kommunens badplatser. Att vattnet är tjänligt med anmärkning innebär att halten av bakterier är förhöjd, men att det inte bedöms utgöra en hälsorisk.

Vattenprover vid Hjärtasjöbadet, Osbysjön Campingen och Osbysjön Sjöängen visar på tjänligt vatten.

Var alltid försiktig

Var du än badar ska du räkna med att vattnet tillfälligt kan vara förorenat av bakterier eller alger. Det är därför klokt att alltid vara försiktig och undvika att svälja badvatten.

Bild