Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hög brandrisk - elda med försiktighet

Brandrisken är just nu hög i kommunen och räddningstjänsten uppmanar till extra försiktighet vid eldning. Tänk igenom hur, var och när du eldar och använd ditt sunda förnuft. Släck alltid elden ordentligt innan du lämnar den.

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du grillar på campingkök, vid en eldplats eller röker. Detta är extra viktigt nu när det är torrt i skog och mark.

Det finns några saker du måste tänka på för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och bränsle.

Tänk på det här

Om du ska elda gräs, ris eller annat bör du tänka på följande:

 • Elda aldrig vid eldningsförbud.
 • Kontrollera gräsbrandrisken och brandriskprognosen.
 • Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
 • Elda aldrig ensam.
 • Elda inte nära byggnader, avståndet till närmaste byggnad bör vara mer än 75 meter.
 • Elda inte när det är mörkt (gäller ej eldning i eldstad eller grillning).
 • Se till att du har vattenslang, fyllda vattenkannor och övrig släckutrustning framme innan du eldar.
 • Vid gräseldning, vattna med vattenkanna runt området du tänker bränna av och elda inte mer än högst 5x5 meter åt gången.
 • Eldning för att grilla ska ske i ordnad eldstad eller grill. Undvik engångsgrillar.
 • Du ansvarar för att släcka den eld du tänder.

Släck ordentligt!

 • Låt brasan brinna ner till en glödhög.
 • Kratta ut glöden.
 • Dränk kolet med vatten.
 • Om elden sprider sig - ring 112.

Inget eldningsförbud just nu

Just nu råder det inte eldningsförbud i Skåne Nordost, eftersom det finns stora variationer i hur torrt det är i vårt område. Den nederbörd som kommit har varit väldigt lokal. På vissa ställen har det kommit mycket regn, på andra inget alls.

Var alltid noga med att ta reda på vad som gäller just där du är. När det råder eldningsförbud i Osby kommun informerar vi om det här på hemsidan. Om du är osäker kan du kontakta kommunen på 0479-52 80 00.

Håll dig informerad

Lär dig mer om säker eldning: Dinsäkerhet.se

Följ riskprognoserna för fem dagar framåt: SMHI - riskprognoser

I appen ”Brandrisk ute” kan du hitta lokala brandriskprognoser. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Bild