Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Badvattnet tjänligt på alla badplatser

Nya prover visar att vattnet återigen är tjänligt vid Spegeldammens badplats i Osbysjön. Det innebär att det går bra att bada på alla offentliga badplatser i kommunen.

För att säkerställa att kvalitén på badvattnet är hög tas vattenprover regelbundet vid kommunens badplatser (Hjärtasjöbadet, Vesljungasjön, Osbysjön Campingen, Osbysjön Sjöängen och Osbysjön Spegeldammen).

Tjänligt och otjänligt - vad innebär det?

  • Om vattnet är tjänligt är kvalitén god och bakteriehalten låg.
  • Om vattnet är tjänligt med anmärkning är halten av bakterier förhöjd, men det bedöms inte utgöra en hälsorisk. Du kan fortfarande bada.
  • Om vattnet är otjänligt ska du undvika att bada i det.

Var alltid försiktig

Var du än badar ska du räkna med att vattnet tillfälligt kan vara förorenat av bakterier eller alger. Det är därför klokt att alltid vara försiktig och undvika att svälja badvatten.

Bild