Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens medarbetare kommer tillbaka till arbetsplatsen – med fortsatt möjlighet till distansarbete

Från och med onsdagen den 29 september ska de kommunanställda som har arbetat hemifrån återgå till sina arbetsplatser. Samtidigt presenteras en ny möjlighet för vissa medarbetare att delvis arbeta på distans, oavsett pandemi eller inte.

I samband med att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hemarbete tas bort den 29 september börjar en ny rutin för distansarbete att gälla för Osby kommuns medarbetare. Rutinen gör det möjligt för medarbetare som vill och kan arbeta hemifrån att göra det ett par dagar i veckan.

Distansarbete är helt frivilligt och förutsätter att medarbetarens arbetsuppgifter och verksamhetens behov tillåter det.

Under det här året har vi sett att distansarbete fungerar oerhört väl i flera av våra verksamheter, samtidigt tror vi att så kallat hybridarbete kan göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. Därför vill vi erbjuda den här möjligheten till de medarbetare som vill och kan, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Beslutet grundar sig i den minskade smittspridningen och den stigande vaccinationstäckningen. Eftersom pandemin inte är över ännu fortsätter kommunen att trycka på vikten av att hålla avstånd och att stanna hemma och testa sig vid minsta symtom.

Bild